Enterprise Business Modeling

Een heldere structuur en afbakening van alle bedrijfsfuncties en processen is een ideaal startpunt voor beheerste groei en optimalisatie. In de eerste plaats als gemeenschappelijk gedachtengoed van slagaderen tot haarvaten. De uitdaging is, hoe krijg je dat voor elkaar? Of denk je dat alle medewerkers dat gezamenlijke beeld al hebben...? Goed, als je daar stappen in wilt maken, begin dan met een bedrijfsmodel. Of als je het sjieker wil hebben, een bdrijfsarchitectuur. Hoe doe je dat? Dikke documenten of eenvoudige platen met beperkte uitleg? Hoe maak je die? Hoe krijg je dat inzichtelijk en op een goed en consistent abstractieniveau? Vragen en vragen... kom, we gaan naar antwoorden.
Een beeld zegt meer dan 1000 woorden.